10 November 2006

In Nederlands--deel een

Dit is mijn eerste post in Nederlands. Het is een beetje ruw maar wilt mijn lerares ons beoefenen.

Het is vandaag vrijdag, de tiende november. Het is een gewichtig dag omdat is vandaag mijn elfde verjaardag samen met mijn man Z. Op de tiende november negentienhonderd vijfennegentig (1995) gaan Z en ik aan ons eerste afspraakje. Wij zijn op "Lowry Dining Hall" gegaan. Blijde verjaardig Z!

Deze week zijn andere verjaardigen geweest. Op de achtste november zijn drie verjaardigen: mijn schoonbroer G, mijn andere schoonbroer J, en mijn vriend D. Het is een week druk!

Vandaag ga ik met mijn vriend A en haar schoonmoeder op lunch eten. Den studeer ik in the centrale bibliotheek. Vanavond zal ik thuisblijven.

Bedankt voor jouw geduld. :)

1 comment:

Little Sis Amy said...

um...Gesundheit.